Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-09.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

37 misafir ve 17 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,11
  - Bronz (3 ay): % 0,89
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,44
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,89
Ziyaretçi Sayısı: 3.328.863
Makina - Ekipman (Araçlar)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
ihale dokümanlarında makine ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmadığı durumda, teklif ile birlikte taahhütname veya makine ekipmana ilişkin herhangi bir belgenin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 380
ihale dökümanında belirtilen araçların teklif cetvelinde yer alması gerekir mi? Abonelik gerekli 135
ihale dokümanında makine ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı arandığında, kiralamayla edinilmiş araçların isteklinin kendi malı olarak kabul edilebilmesi için kiralar en son hangi tarihe kadar ödenmiş olmalıdır? Abonelik gerekli 156
ihale dökümanında yedek araç bulundurmak zorunluluğuna dair düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 139
ihale kapsamında çalıştırılacak makine-ekipman için yakıt tüketiminin ihale dokümanında belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 85
ihale kapsamında çalıştırılacak personelin taşınmasına yönelik aracın özelliklerinin şartnamede ayrıntılı belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 32
ihale kapsamında istenilen araçlar için asgari ya da azami bir kriter belirlenmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 42
ihale kapsamında istenilen makina ekipmanın yarısının isteklinin öz malı olması gerektiğine dair düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 155
ihale kapsamında kendi malı istenilen araçların son model olmasının istenilmesi mevzuata uygun olur mu? Abonelik gerekli 91
ihale kapsamında kullanılacak araçların yakıt giderlerinin hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 48
ihale kapsamında kullanılacak makine ve ekipmanlar dokümanda belirtilmesine rağmen, ekipmanların sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 26
ihale kapsamında tam zamanlı çalıştırılmayacak araç için günlük ne kadar yol katedileceğine dair şartnamede hüküm bulunmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 66
ihale kapsamındaki araçların yarısının kendi malı olma şartının aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 137
ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen makina ekipmanın isteklinin kendi malı olması durumunda, bu makinalar da teklife dahil edilmeli mi? Abonelik gerekli 111
ihalede istenilen araçlardan % 30'unun kendi malı olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 60
ihalede istenilen araçlardan bir kısmı için isteklinin kendi malı olması şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 223
ihalede istenilen araçların % 35'inin isteklinin kendi öz malı olma şartı aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 48
ihalede istenilen araçların kendi malı olması istenildiğinde, kira taahhütnamesi sunulması teklifin değerlendirmeye alınmasını sağlar mı? Abonelik gerekli 95
ihalede istenilen araçların tamamı için isteklinin kendi malı olarak istenilebilir mi? Abonelik gerekli 47
ihalede istenilen araçların tümü için kendi malı olma şartı aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 76
ihalede istenilen makine ekipmanın % 40 ının isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 230
ihalede istenilen makine ekipmanın bir kısmının isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi hangi kriterlere göre belirlenir? Abonelik gerekli 180
ihalede istenilen makine ekipmanın kendi malı olduğunun kanıtı olarak sadece demirbaş eşya defterinin sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 233
ihalede istenilen makine,araç veya ekipmanların kendi malı olması için hangi şartların sağlanması gerekmektedir? Abonelik gerekli 38
ihalede istenilmemesi gerektiği halde noter onaylı kira sözleşmesi istenilmesine rağmen herhangi bir şikayet olmadığı durumda bu belgenin teklif ile birlikte sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 21
ihalede kendi malı olarak istenilen araç, makine ve ekipmanların tamamının en son model olması şartı mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 23
ihalede kullanılması düşünülen ekipmanın sözleşme sürecinde, şartnamede belirtilen sayının üzerine çıkması durumunda bu ihtiyacın yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 39
ihalede yeterlik kriteri olarak herhangi bir gerekçe belirtmeden kendi malı makine ekipman, araç istenilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 60
ihalede yeterlik kriteri olarak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 35
ihalede yüklenici tarafından karşılanması istenilen makine ekipmanın teknik şartnamede belirtilmesine rağmen ilan veya idari şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 129
ihalede, noter onaylı işyeri kira sözleşmesi istenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 82
ihalelerde hangi durumda makine ekipman için kendi malı olma şartı aranabilir? Abonelik gerekli 127
ihalelerde hangi durumda makine, ekipman ve araçların kendi öz malı olması istenilebilir? Abonelik gerekli 38
ihalelerde hangi durumda teklifle birlikte makine ekipman için herhangi bir belgenin verilmesine gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 128
ihalelerde istenilen araçların, teknik şartnamedeki özellikleri karşılaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 69
ihalelerde istenilen makine-ekipman ve araçların kendi malı olması istenildiğinde hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 42
ihalelerde kendi malı olması istenilen makine-ekipman ve araçların teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise bu niteliğe yönelik belgelerin teklif zarfında verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 29
ihalelerde makine ekipman için kendi malı istenilebilir mi? Abonelik gerekli 239
ihalelerde makine-ekipman için yeterlik kriteri olarak kendi malı istenilmesi durumunda hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir? Abonelik gerekli 42
ihalelerde, makine- ekipman için taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 82
ihalelerde, yapı araçları taahhütnamesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 53
isteklilerden yemek üretim tesisine sahip olma veya tesis kiralandığına dair noter onaylı sözleşme istenebilir mi? Abonelik gerekli 139
isteklilerin ihalede istenilen ekipmanların kendi malı olduğuna sundukları finansal kiralama sözleşmesi ilan veya davet tarihinden sonra imzalanmış olursa geçerli olur mu? Abonelik gerekli 33
isteklinin kendi malı olan ekipmanlar, mevzuatta öngörülen yöntemler dışında da belgelendirilirse kabul edilir mi? Abonelik gerekli 45
isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı hangi belgeler ile kanıtlayabilir? Abonelik gerekli 36
Kamu ihale mevzuatında isteklilerce kendi malı olan araçlar için genel mizan veya fatura sunulabileceğine ilişkin bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 55
Kend öz malı olduğunun kanıtı olarak finansal kiralama sözleşmesinin ilan tarihinden sonra yapılmış olması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 53
Kendi malı istenilen ihalelerde ekipmanlar iş ortaklıklarında pilot ortak tarafından mı karşılanmalı yoksa ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanabilir mi? Abonelik gerekli 33
Kendi malı istenilen ihalelerde isteklinin öz malı olan makine ekipman için oto kiralama sözleşmesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 56
Kendi malı istenilen makine ve ekipmanın idari şartname yerine teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 86
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 51 - 100 Toplam: 146
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri