Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9818
 - Bu Hafta (15.07-16.07): 0
 - Geçen Hafta(08.07-14.07): 7
 - Bu Ay (Temmuz): 14
 - Geçen Ay (Haziran): 26
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

22 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 7732
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,86
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 3,15
  - Altın (12 ay): % 27,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,61
Ziyaretçi Sayısı: 5.816.478
KiK Kararları / Yasaklılık
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 Sayılı Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında kaç yıl yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 17
Anonim şirketin ortakları hakkında yasaklama kararı verildiği durumda, şirket ihalelere girebilir mi yoksa şirket de yasaklanır mı? Abonelik gerekli 513
Aynı ihaleye giren farklı şirketlerin teminatlarının peş peşe alınması, bilanço ve gelir tablolarının aynı mali müşavirce imzalanması yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 118
Aynı ihaleye giren şirketlerin biri adına teklif veren kişinin, diğer şirket adına teklif veren kişiye vekalet vermesi yasak fiil kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 286
Aynı ihaleye teklif veren iki farklı şirketin telefon ve faks numaralarının aynı olması, yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 403
Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan proforma fatura ile tespit tutanağındaki birim satış bedellerinin birbirinden farklı olması, isteklinin yasaklanmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 101
Aşırı düşük açıklama kapsamında yapılan belgelendirmeler doğru bilgileri yansıtmıyorsa ilgili istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 277
Başka bir idare tarafından yasaklanan istekli, bir başka idarenin ihalesine girdikten sonra hakkındaki yasaklılık kararının mahkemece durdurulması sonucu teklifi değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 242
Başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, vekil ve temsilcilerinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması gerekir mi? Abonelik gerekli 44
Bilanço rakamlarını gerçekten farklı olarak belirten istekliler hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 196
Bir Anonim Şirket, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 359
Bir firma yasaklı bir gerçek kişi aracılığı ile ihalelere teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 81
Bir istekli hakkında sözleşme sürecinde idare tarafından ihale tarihinden önce yasak fiil ve davranış yaptığı tespit edilmişse, aynı idarenin yapmış olduğu yeni bir ihaleye teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 58
Bir isteklinin yasaklanması gereken süre geçtikten sonra, ilgili istekli hakkında yasaklama kararı verilebilir mi? Abonelik gerekli 191
Bir limited şirkette müdürlük görevini sürdüren ortağın yasaklanması halinde, limited şirket için de yasaklılık kararı verilir mi? Abonelik gerekli 626
Bir şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde birim fiyat teklif mektubunu ve cetvelini imzalayarak ihalelere teklif vermesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 13
Birbirinden farklı fiyat tutarları olan 2 tane teklif mektubunun sunulması ihalelerden yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 29
Bölünen şirket hakkında yasaklama kararı varsa, bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan şirketler ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 41
Bölünen şirketler için de yasaklılık teyidi yapılmalı mıdır? Abonelik gerekli 58
Bölünen şirketlerin, yasaklılık teyitleri nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 65
Daha önce ortak olduğu şirket ile aynı ihaleye girilmesi ihaleden yasaklanmaya neden olur mu? Abonelik gerekli 117
Doğrudan temin yolu ile yapılan alımın sözleşmesi aşamasında kamu davası açılan firmaya yasaklılık uygulanabilir mi? Abonelik gerekli 156
Doğrudan teminle yapılan alımda, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebililir mi? Abonelik gerekli 179
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidinin yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 72
Firma ortaklarının ihalelere katılma yasağının olması halinde, firmanın da ihalelere katılmasının yasaklanabilmesi için hangi durumun olması gerekir? Abonelik gerekli 334
Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirketin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 235
Hakkında ihalelere katılma yasağı bulunan şirket ortağının şirketin yarısından fazlasına sahip olmaması halinde, şirket, ortağı hakkında uygulanan yasaklamanın devam ettiği süre içerisinde ihalelere katılabilir mi? Abonelik gerekli 37
Hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 22
Hakkında kamu davası açılan veya ihalelere girmekten yasaklılık kararı bulunan kişiler ihaleye girdikleri ve ihalede en avantajlı veya ikinci avantajlı istekli olarak belirlenmedikleri halde bu durum, idarelerin kendilerine ulaşan bilgi veya belge ile bu istekliler hakkında konu ile ilgili araştırma veya işlem yapılmasına engel midir? Abonelik gerekli 264
Hakkında sözleşme hükümlerinden dolayı yasaklama kararı verilen istekliler, yasaklama kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar aynı idarenin diğer ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 139
Hakkında yasak fiil ve davranışta bulunması nedeniyle yasaklama kararı verilen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 103
Hakkında yasaklama kararı bulunan bir kişinin, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 343
Hakkında yasaklama kararı bulunan isteklinin teklifi, yasaklama kararının ortadan kalkması halinde değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 115
Hakkında yasaklama kararı bulunan şirket müdürü, sözleşmeyi imzalayabilir mi? Abonelik gerekli 179
Hakkında yasaklama kararı bulunanlar dolaylı olarak ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 105
Hakkında yasaklama kararı olan istekli, vekalet ile ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 452
Hakkında yasaklama kararı olan kişi, sözleşmeyi imzalayabilir mi? Abonelik gerekli 125
Hakkında yasaklama kararı olan kişiler kimler adına ihalelere giremez? Abonelik gerekli 144
Hakkında yasaklama kararı olan kişinin sözleşmeyi imzalaması halinde, ilgili şirket yasaklı hale gelir mi ve geçici teminat gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 81
Hakkında yasaklama kararı verilen gerçek kişinin ortak olduğu diğer şirketler için de yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 137
Hakkında yasaklama kararı verilenler için ilan yapma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 113
Hakkında yasaklama kararı verilenlere, yasaklamayı haber vermek için tebliğ yapılır mı? Abonelik gerekli 18
Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi veya hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirket için de yasaklama kararı verilebilmesinin şartı nedir? Abonelik gerekli 386
Hakkında yasaklılık işlemi başlatılan istekli, yasaklılık sonuçlanıncaya kadar aynı idarenin başka ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 243
Hakkında yasaklılık kararı bulunmasına rağmen ihaleye giren şirketler için kaç yıl yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 59
Haklarında ihalelere girme yasağı bulunanların, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde hangi durumda bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 22
Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunan istekliler için hangi müeyyideler uygulanır? Abonelik gerekli 30
Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı Resmi Gazete’de yayımlanmamış olan isteklilerin ihalelere katılmalarının önünde herhangi bir engel var mı? Abonelik gerekli 21
Haklarında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları şirketler de yasaklanır mı? Abonelik gerekli 101
Herhangi bir neden olmadan sözleşme imzalamayan istekli için yasaklama cezası verilir mi? Abonelik gerekli 72
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 195
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri