Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.267.113
Mahkeme Kararları / Yasaklılık
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 Sayılı Kamu İhale kanunu kapsamı dışında yapılan bir sözleşme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu kapsamında yasaklama işlemine tabi tutulabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 109
Alıma konu ürünü zamanında teslim etmeyen yüklenici hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 113
Anlaşma yaparak ihaleye giren şirketler hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 165
Aynı idare tarafından feshedilen sözleşmeden dolayı istekli aynı idarenin yaptığı başka bir ihaleye katılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 125
Aynı ihaleye giren şirketlerin geçici teminat mektuplarının aynı banka şubesi tarafından aynı tarihli olarak ve yevmiye numaralarının peşi sıra düzenlenmesi yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 48
Faturadaki imza eksikliği, doğrudan sahtecilik fiilini doğurur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 21
Hakkında verilen yasaklılık kararının mahkeme tarafından kaldırılması sonucu istekli ihalelere girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 252
Hakkında yasaklama kararı bulunmasına rağmen ihaleye giren isteklilere hangi müeyyide uygulanır? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 166
Hakkında yasaklama kararı olan kişi, ihalede teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 95
Hakkında yasaklama kararı verilen kişinin sermayesinin yarıdan az oranda ortağı olduğu firma, ortağı hakkında yasaklılık devam ettiği sürece ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 325
Hakkında yasaklama kararı verilen şirketin yarısından fazlasına ortak olan kişinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu şirket hakkında da yasaklama karar verilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat gerçekleştirmek yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
idarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarihin esas alınması hukuka uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 117
ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi, yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 130
ihale dokümanında farklı bir ürün teslim edilmesi neticesinde yüklenici hakkında verilen yasaklama kararı mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
ihale sürecinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 128
ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 16
ihalelerden yasaklama işlemleri konusunda Kamu İhale Kurulu'nun herhangi bir yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 15
ihalelerden yasaklanma öncesi şirketin yarısından fazlasına ortak olan kişinin ortaklıktan ayrılması, ilgili kişinin de yasaklanmasını engeller mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
ihalelere girmekten yasaklı kabul edilebilmek için şirketin en az yüzde kaçına ortak olunmalıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 304
ihaleye giren iki ayrı şirkette aynı kişiye ait diplomanın bulunması yasak fiil ve davranış olarak kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 56
ihaleye giren şirket veya vekalet veren kişi hakkında herhangi bir yasaklama kararı yoksa şirket müdürü hakkında yasaklama kararı bulunması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 250
ihaleye vekil olarak giren kişinin yasaklı olması halinde vekalet veren şirket yasaklı hale gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 138
ihtar yapılmasına rağmen, alımı yapılan ürünün teslim edilmemesi yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 69
iş deneyim belgesi sahibi ortağın hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesi yasaklanmaya neden olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
iş programına uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
işin yapılması aşamasında eksik ve kusurlu imalat yapıldığı halde işin kabul edildiği şeklindeki isnadın sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturabilir mi? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 43
işin yapılması aşamasında hileli malzeme, araç veya usuller kullananlar hakkında yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Kesin teminatın gelir kaydedilebilmesi için yüklenicinin yasak fiil ve davranışta bulunması yeterli midir yoksa bu fiilden dolayı mahkum şartının olması gerekir mi? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 42
Muayene ve kabul komisyonunca laboratuarda yapılan inceleme neticesinde ürünün ihale dokümanlarına uygun şekilde sunulmaması sonucu yüklenicinin yasaklanması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Mücbir sebep olmaksızın taahhüdünü sözleşme hükümleri uyarınca yerine getirmeyen istekli hakkında yasaklama verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Sahte belge düzenleyerek ihaleye giren istekli hakkında yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Sözleşme imzalandıktan sonra, başka bir ihalede hakkında yasaklama kararı verilen isteklinin ihale dışı bırakılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 80
Sözleşme imzalandıktan sonra, başka bir ihalede hakkında yasaklama kararı verilen isteklinin ihale dışı bırakılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 30
Sözleşme yapılıncaya kadar, ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması halinde, her iki ortak da yasaklanır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 65
Süresi içinde ürünü teslim etmeyip, ihtar verilen sürede de idareye teslim edilen ürünlerin şartnameye uygun olmaması durumunda istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 141
Süresinde ürünleri teslim etmeyen, ihtar süresinde teslim edilen ürünlerin bir kısmının numuneye uygun olmaması halinde yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 42
Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen yüklenici hakkında bir yıl süre ile yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 42
Temsile yetkili müdürü yasaklı olan firma, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 85
Temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketinin yasaklanması mümkün müdür? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 89
Üniversiteler, doğrudan yasaklama kararı verebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 92
Yasak fiil ve davranışlardan hangisinin işlendiği net olarak ortaya konulmadan ceza süresinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Yasaklama kararının kaç gün içerisinde alınması gerekir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 112
Yasaklama kararının verilmesi gereken sürenin başlangıcı ne zamandır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 167
Yasaklama tarihinin başlangıcı olarak fiilin işlendiği tarih mi yoksa yasaklanan fiil veya davranışın tespit edildiği tarih mi esas alınmalıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 171
Yüklenicinin ek sürelere rağmen sözleşmedeki işi süresinde bitirmemesi halinde hakkında verilen yasaklama kararı mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
Yüklenicinin işi zamanında yapmaması neticesinde, üst sınırdan yasaklama verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 42
Yüklenicinin işi, ihtar süresinde sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi sonucu yasaklama kararı verilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 42
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 48 Toplam: 48
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Mahkeme Kararları
Analizler
Aritmetik Hata
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
EKAP’tan Doküman İndirme
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Geçici Teminat
Hakediş
Hizmet Alımları
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
Kamu Davası
Kamu Zararı
Kesin Teminat
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Sağlık İhaleleri
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Süre Uzatımı
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri