Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9902
 - Bu Hafta (21.10-21.10): 0
 - Geçen Hafta(14.10-20.10): 0
 - Bu Ay (Ekim): 17
 - Geçen Ay (Eylül): 28
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7822
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,67
  - Bronz (3 ay): % 2,22
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,44
Ziyaretçi Sayısı: 7.119.527
KiK Kararları / Rekabet
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
10 isteklinin girdiği ihalede, 1 isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve tek geçerli teklifin teklif bedelinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu ihalede rekabetin sağlanmış olduğundan bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 348
12 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 2 şirketin ihaleye teklif verdiği ve verilen tekliflerden sadece birinin geçerli olduğu durumda rekabet ortamının sağlandığı düşünülebilir mi? Abonelik gerekli 199
22 şirketin ihale dokümanı satın aldığı, 4 isteklinin ihaleye girdiği ve teklif verenlerin tümünün tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında kaldığı ihalelerde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 60
4 tane ihale dokümanının alındığı, 2 isteklinin ihaleye katıldığı ve verilen tekliflerin de yaklaşık maliyetin altında olduğu ihalede rekabet oluşmaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 66
4 tane tekliften 3 tanesinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ihalede, tek geçerli teklif kalmasının rekabet koşullarının oluşmadığı anlamına gelir mi veya bu nedenle ihale iptal edilir mi? Abonelik gerekli 56
5 adet ihale dokümanının alındığı bir ihalede tek isteklinin teklif vermesi, rekabet oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 263
5 isteklinin ihaleye katıldığı, 4 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bir isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda durumda rekabet oluşmadığından bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 121
6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli olan tek isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında kaldığı durumda ihalenin ilgili istekli üzerine bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 220
6 tane ihale dokümanı satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği ihalede, tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete yakın teklif sunması sonucu ihalenin rekabet ilkesi gereği iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 38
Bir ihalede rekabet oluştuğundan bahsedilebilmesi için asgari katılımın ne kadar olması gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 234
Geçerli teklif sayısına bakılarak ihalede rekabetin sağlanmadığı ifade edilebilir mi? Abonelik gerekli 52
ihale dokümanındaki düzenlemelerin rekabeti etkilemesine yönelik değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 76
ihalede 21 tane ihale dokümanı indirilmesine rağmen sadece 1 istekli tarafından teklif verilmesi ve verilen teklifin yaklaşık maliyete yakın olması gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 26
ihalede rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 401
ihalede rekabetin oluşmasından nasıl bir fayda sağlanır? Abonelik gerekli 106
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı hangi kriterlere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 224
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı hangi kıstaslara göre belirlenir? Abonelik gerekli 91
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 171
ihalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı hangi bilgilere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 245
ihalede sunulan iki tekliften bir tanesinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklif kalmasının rekabet ortamının sağlanmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 54
ihalede sunulan teklif sayısı, rekabetin oluşup oluşmadığının belirlenmesi için tek başına yeterli bir kriter midir? Abonelik gerekli 169
ihalede tek geçerli teklif kalması ve geçerli teklifin diğer isteklilerin tekliflerine göre yüksek olması nedeniyle rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gereği ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 44
ihalede tek geçerli teklif kalması, ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 36
ihalede tek geçerli teklifin kaldığı durumda, ihale bu isteklinin üzerine bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 217
ihalede tek geçerli teklifin kalması ihalede rekabetin oluşmadığını gösterir mi? Abonelik gerekli 146
ihalede tek geçerli teklifin kalması nedeniyle rekabetin sağlanamadığı sonucuna varılır mı? Abonelik gerekli 30
ihalede tek geçerli teklifin olması durumunda değerlendirme hangi kriterlere göre yapılır? Abonelik gerekli 38
ihalede tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetin % 20'si oranında olması halinde bu durum, rekabetin olmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 136
ihaledeki en düşük teklifin yaklaşık maliyetin altında olması ve beş tane teklifin geçerli teklif olmasına rağmen, yaklaşık maliyete çok yakın olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 45
ihalelerde fırsat eşitliğinden ne anlaşılmalıdır? Abonelik gerekli 134
ihalelerde rekabet ortamının sağlanması için idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 188
ihalelerde rekabetin oluşturulması ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 213
ihaleye beş istekli katılmasına rağmen, tek isteklinin geçerli teklife sahibi olması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 23
ihaleye birden fazla teklif verilmesine rağmen geçerli tek teklif tutarının, tekliflerin en yükseği olması durumunda ihale tek geçerli teklif üzerine sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 122
ihaleye tek isteklinin girmesi, ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 208
iki isteklinin teklif verdiği ihalede tek geçerli teklif kalması durumunda, yeterli rekabet ortamı sağlanmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 57
Kamu ihale mevzuatında geçerli teklif sayısına bağlı olarak Kanunun temel ilkelerinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir değerlendirme var mı? Abonelik gerekli 59
Kamu ihale mevzuatında hangi sayıda isteklinin teklif sunması durumunda rekabetin oluşmuş kabul edileceğine ilişkin doğrudan bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 22
Kamu ihale mevzuatındaki rekabet ilkesinin uygulanmasına nasıl katkı sağlanabilir? Abonelik gerekli 24
Kanunun 21. Maddesinin b bendine göre yapılan Pazarlık ihalesinde davet edilen istekli ve teklif sayısı ile ilgili rekabet oluşması hakkında karar Abonelik gerekli 188
KİK tarafından verilen düzeltici işlem kararı neticesinde, geçerli tek teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 79
Kısmi teklifin olduğu ve 9 kişinin doküman aldığı ihalede, bir kısma iki isteklinin teklif verdiği ve bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu durumda ihalede rekabet olmadığı düşüncesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 70
Pazarlık ihalesinde üçten fazla isteklinin teklif vermeye davet edildiği, iki isteklinin ihaleye teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile diğer istekli üzerinde ihale bırakılması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 98
Rekabet ilkesi ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 276
Rekabetin ortamını belirleyen en önemli hususlar nelerdir? Abonelik gerekli 207
Tek geçerli teklifin olduğu ihalelerde, rekabetin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu hangi kriterlere göre yapılır? Abonelik gerekli 93
Tek geçerli teklifin olması, ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 210
Teklif değerlendirmeleri sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kalması, rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 16
Tekliflerin birbirine yakın olması rekabeti engelleyici bir unsur olur mu? Abonelik gerekli 20
Yeterli rekabet sağlanamadığı gerekçesi ile idarece ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 538
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 50
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri