Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.266.321
Mahkeme Kararları / Rekabet
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
17 ihale dokümanı alınan ve 5 teklif verilen ihalede bu durum rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 204
23 şirketin ihale dokümanı satın almasına rağmen ihalede 3 tane geçerli teklifin kalması ve bu tekliflerin de yaklaşık maliyete yakın olması gereçesiyle ihale iptal edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 154
4734 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler gereğince açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir ihalede belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 36
5 adet ihale dokümanı satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği ve 1 adet teklifin geçerli olduğu ihalede, ihalenin üzerinde bırakılan teklifinin yaklaşık maliyete çok yakın olması ihale iptal nedeni olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
Açık ihale usulüyle yapılan ihalede dört tane ihale doküman satın alınmasına rağmen sadece bir isteklinin teklif vermesi durumunda rekabet sağlanmış olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 67
Beş tane ihale dokümanı alınan ihalede, sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması durumunda ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması kanunun temel ilkelerine uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 255
ihale sürecinde rekabetin sağlanmaması ve kamu kaynakların verimli kullanılmaması gerekçesiyle ihalenin iptali ile bu işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik işlem hukuka uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
ihale, geçerli olabilecek tek teklif ile sonuçlandırılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 61
ihalede geçerli tek teklif olması, rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 37
ihalede tek geçerli kalması halinde, rekabet oluşmaması nedeniyle iptal edilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 57
ihalede tek geçerli teklif bulunması ve geçerli teklif sunan isteklinin uhdesinde ihale bırakılması rekabet şartları ve kamu yararına uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 52
ihalede tek geçerli teklifin kalmış olması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 110
ihalede teklif veren isteklilerden sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması halinde, teklif yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen bu durum ihalede rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 340
ihaleye birden fazla teklif verilmesine rağmen, sadece bir isteklinin yeterli olması durumunda rekabet gerekçesiyle ihalenin iptali mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 166
ihaleye üç istekli girmesine rağmen, ihalede tek geçerli teklifin kalması nedeniyle rekabet ilkesi sağlanmış olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 139
Kamu ihale mevzuatında, ihalede rekabetin oluşması için, kaç geçerli teklif bulunması ile oluşan fiyatın yaklaşık maliyetin yüzde kaç altında olması gerektiğine ilişkin bir sınırlama veya oran var mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 241
Yaklaşık maliyetin yüzde kaçı oranında verilen teklifin uygun teklif olduğunu ve rekabetin olduğunu gösterdiği belirtilmektedir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 197
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 17 Toplam: 17
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Mahkeme Kararları
Analizler
Aritmetik Hata
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
EKAP’tan Doküman İndirme
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Geçici Teminat
Hakediş
Hizmet Alımları
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
Kamu Davası
Kamu Zararı
Kesin Teminat
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Sağlık İhaleleri
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Süre Uzatımı
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri