Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.265.985
Mahkeme Kararları / Kamu Davası
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 59. maddesinde belirtilen "ihalelerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 196
Hakkında açılmış bir kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 11
Hakkında açılmış bir kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 36
Hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılan kişinin, % 50 oranında hissesine sahip olduğu şirket ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 257
Hakkında kamu davası açılan gerçek kişinin, yarısından daha az hissesine ortak olduğu sermaye şirketi yargılama sonuna kadar ihalelere girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 256
Hakkında kamu davası açılan kişi şirkette ortak olmamasına rağmen şirkete vekaleten ihalede teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 116
Hakkında kamu davası açılan kişiye tebliğ yapıldığı belirlenmeden, bu kişilerin ihalelere girmesinin yasaklı olduğunun kabulü mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 172
Hakkında kamu davası açılması nedeniyle geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 32
ihale tarihinden sonra hakkında kamu davası açılan istekli, girdiği ihaleden yasaklı hale gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 176
Şirket müdürünün ihaleye fesat karıştırmak suçu nedeniyle yargılandığı davadan beraat ettiği, beraat kararının temyiz edilmiş olması şirket müdürü hakkında kamu davası olduğu anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 131
Şirket müdürünün ihaleye fesat karıştırmak suçu nedeniyle yargılandığı davalardan beraat ettiği, beraat kararının temyiz edilmiş olmasının şirket müdürü hakkında kamu davası olduğu anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 102
Şirketin yarısından azına sahip olmasına rağmen, hakkında kamu davası açılan şirket müdürü ile ihaleye girilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 88
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 12 Toplam: 12
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Mahkeme Kararları
Analizler
Aritmetik Hata
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
EKAP’tan Doküman İndirme
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Geçici Teminat
Hakediş
Hizmet Alımları
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
Kamu Davası
Kamu Zararı
Kesin Teminat
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Sağlık İhaleleri
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Süre Uzatımı
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri