Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9818
 - Bu Hafta (15.07-16.07): 0
 - Geçen Hafta(08.07-14.07): 7
 - Bu Ay (Temmuz): 14
 - Geçen Ay (Haziran): 26
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

25 misafir ve 13 abone bağlı
Abone Sayısı: 7732
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,86
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 3,15
  - Altın (12 ay): % 27,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,61
Ziyaretçi Sayısı: 5.816.041
KiK Kararları / Bilgi ve Belge Eksikliği
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
'ibraz edilenin aynısıdır' şerhi olan belgenin onay işleminin, belgenin aslından yapılıp yapılmadığına ilişkin noterden sorgulama yapılıp bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 297
Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksiklikleri tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 159
Aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki maliyetlerin hangi döneme ait olduğu belli olmadığı durumda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 132
Aşırı düşük açıklamasında bulunan isteklilerin açıklamalarında eksiklik bulunması halinde, bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 149
Aşırı düşük açıklamasında eksik belge veren isteklinin belgesi idarece sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 163
Aşırı düşük açıklamasında yer alan faturalarda mali müşavirin imzası ve kendi kaşesi olduğu halde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeni ile istekli elenir mi yoksa bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 312
Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerdeki eksiklik, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 192
Aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulan belgeler için bilgi eksikliği yapılır mı? Abonelik gerekli 43
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan belgelerdeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 266
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki eksiklikler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 22
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 132
Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan birim maliyet cetvelinin hangi döneme ait olduğu belli değilse bu durum, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 85
Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulmayan proforma faturalar bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 78
Başvuru mektubunda bulunan eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 92
Belgelerde bilgi eksikliği olması halinde, bu eksikliklerin tamamlanması ile ilgili idarenin talebine cevap vermeyen isteklilerin geçici teminatı idarece gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 303
Benzer iş olarak B-II grubu belirlenen ihalelerde iş deneyim belgesinin ekinde yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı sunulmadığı durumda bu belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 151
Bilanço ve gelir tablosu sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 1065
Bilanço ve gelir tablosundaki yetkili kişilerin imzasının olmaması durumunda bu onay eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 275
Bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerde bulunan mali müşavirin kaşesinin, ilgili belgelerde olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 317
Bilançoda tarih belirtilmemesi bilgi eksikliği kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 105
Bilgi eksikliği hangi durumda yapılabilir? Abonelik gerekli 58
Bilgi eksikliği için bilgi talebi istekliden mi yoksa idareden mi yapılır? Abonelik gerekli 47
Bilgi eksikliği için bilgi talebi istekliden mi yoksa idareden mi yapılır? Abonelik gerekli 34
Bilgi eksikliği kapsamında verilen bilgilerin yanlış olması, isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine neden olur mu? Abonelik gerekli 201
Bilgi eksikliği kapsamındaki bilgileri tamamlamayan istekli için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 208
Bilgi eksikliği tamamlatılırken, belgelerdeki tüm bilgi eksiklikleri mi yoksa sadece eksikliğe konu olan kısım mı tamamlatılır? Abonelik gerekli 154
Bilgi eksikliği yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 133
Bilgi eksikliğinin tamamlanması hangi durumda mümkündür? Abonelik gerekli 32
Bilgi eksikliğinin tamamlanması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir? Abonelik gerekli 145
Bilgi eksikliğinin tamamlatılabilmesi için isteklilere verilen süreye ek olarak ayrıca bir süre öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 119
Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün öngörülmesi gerekir? Abonelik gerekli 76
Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir? Abonelik gerekli 127
Bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik belgeler, ilgili kurumdan mı yoksa istekliden mi istenir? Abonelik gerekli 231
Bir belgenin eksik sunulması veya hiç sunulmaması durumu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek bir eksiklik olarak değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 103
Bir evrak, ihale dosyasının içinde olmazsa fakat geçerliliğe sahip olsa, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 889
CE belgesi sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 111
Daha önce iş ortaklığından elde edilen ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinde, ortaklık oranı yazılmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 49
Dokümanda istenilen fakat ihalede sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 281
Düzenlenme tarihi yanlış olan banka referans mektubunun bu bilgisi, bilgi eksikliği kapsamında sonradan düzeltilebilir mi? Abonelik gerekli 96
EKAP üzerinden idare tarafından teyidi yapılabilen iş deneyim belgesinin teklif zarfında sunulmaması ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 66
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kaydı bulunmayan iş deneyim belgesinin bu durumu bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 177
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kaydı yapılmayarak ihalede sunulan iş deneyim belgesinin bu durumu bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 79
EKAP'a kayıtlı olması gerektiği halde kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin bu eksikliği, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılıp teklif değerlendirmeye alınabilir mi? Abonelik gerekli 91
Eksik belge sunulması nedeniyle geçersiz olarak değerlendirilen bir teklif, daha sonra geçerli bir belge sunulmak suretiyle geçerli teklif haline getirilebilir mi? Abonelik gerekli 141
Eksik belge veren isteklilerin belgelerinin sonradan tamamlatılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 159
Fotokopi olarak sunulan bir belge, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 600
Geçici teminat mektubundaki eksiklik, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 128
Hangi belgeler sonradan tamamlatılabilir? Abonelik gerekli 797
Hangi belgelerdeki eksiklikler sonradan tamamlatılabilir? Abonelik gerekli 73
Hangi durumda bilgi eksikliği yapılabilir? Abonelik gerekli 169
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 178
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri