Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.266.689
KiK Kararları / Alt Yüklenici
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz" hükmü olan bir ihalede, alt yüklenici kullanmayacağına dair taahhütname vermeyen istekliler elenir mi? Abonelik gerekli 1469
Alt yüklenici tarafından iş deneyim belgesi alınabilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasında sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına dair belgenin de idareye sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 470
Alt yüklenici çalıştırmayı düşünmeyen isteklinin alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listeyi teklifi ekinde sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 161
Alt yüklenici çalıştırılacak işlerde hangi işlemler yapılmalıdır? Abonelik gerekli 266
Alt yüklenici çalıştırılacağının bildirildiği belgede, işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağının beyan edilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 637
Alt yüklenici çalıştırılan işlerde, işin hangi kısımları yüklenici ve alt yüklenici tarafından yapılmalıdır? Abonelik gerekli 464
Alt yüklenici çalıştırılması düşünülen işlerle ilgili teklif ile birlikte belge sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 339
Alt yüklenici çalıştırılması öngörülen ihalede, çalıştırılması düşünülüyorsa alt yüklenici listesi idareye ne zaman sunulmalıdır? Abonelik gerekli 141
Alt yüklenici çalıştırılması öngörülmeyen bir işte, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırma imkanı var mı? Abonelik gerekli 465
Alt yüklenici çalıştırılmasına idarece izin verilen ihalede, teklifle birlikte alt yüklenicinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına dair belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 382
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen hizmet ihalesinde, teklif dosyası kapsamında alt yüklenicilere yaptırılacak işlere ilişkin herhangi bir liste sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 38
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalede, ihaleye giren istekli kendisinin ortak olduğu diğer şirketi alt yüklenici olarak çalıştırabilir mi? Abonelik gerekli 433
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, hangi bölümlerin alt yükleniciye yaptırılacağının idarelerce belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 195
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, teklifle birklikte alt yüklenici çalıştırıp çalıştırmayacağına dair herhangi bir belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıılır mı? Abonelik gerekli 243
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesinin avantajları neler olabilir? Abonelik gerekli 162
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir ihalede, aşırı düşük açıklamasındaki bazı belgelendirmelerden isteklinin alt yüklenici çalıştıracağı anlamı çıkar mı? Abonelik gerekli 176
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ihalede, alt yüklenici çalıştıracağını beyan eden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 212
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 115
Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi şartların sağlanması sonucu düzenlenebilir? Abonelik gerekli 111
Alt yüklenici olacaklara idarece onay verilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 626
Alt yüklenici olarak çalışacak şirketler, idareden izin almak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 177
Alt yüklenici sözleşmesinde noter onayı bulunmaması işin yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 57
Alt yükleniciler için de ekonomik ve mesleki yeterlik kriterleri aranmalı mıdır? Abonelik gerekli 347
Alt yükleniciler için teklifle birlikte herhangi bir belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 258
Alt yükleniciler ile ilgili hangi konulara dikkat etmek gerekmektedir? Abonelik gerekli 163
Alt yükleniciler listesi, hangi aşamada idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 314
Alt yüklenicilere yaptırılması beyan edilen işlerin teklifle birlikte sunulması, bu işlerin alt yüklenicilere yaptırılacağı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 222
Aşırı düşük açıklamanın imalatçı şirketten alınan belgelerle yapılması, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 140
Bir gerçek veya tüzel kişinin alt yüklenici olabilmesi için gerekli şart nedir? Abonelik gerekli 356
Bir işin alt müteahhite yaptırılması o işin alt yüklenici tarafından yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 283
Bir işin en fazla yüzde kaçının alt yükleniciye devredilebileceğine dair mevzuatta bir sınır var mıdır? Abonelik gerekli 752
Bir yapım işinin projesini alt yüklenici olarak yapan istekli iş deneyim olarak sözleşme ve fatura mı yoksa iş bitirme belgesi mi sunmalıdır? Abonelik gerekli 88
Bir yapım işinin projesini alt yüklenici olarak yapan istekliye hangi mevzuata göre iş deneyim belgesi düzenlenir? Abonelik gerekli 76
Bir şirket, kendi ortağı olduğu başka bir şirketi alt yüklenicisi olarak çalıştırabilir mi? Abonelik gerekli 410
Hakkında yasaklama kararı olanlar alt yüklenici olarak çalışabilir mi? Abonelik gerekli 29
Hangi kalemlerin alt yükleniciye yaptırılacağına dair ayrıntılı açıklama yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 175
idare herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından veya alt yüklenici tarafından yapılan işlerin yüklenici tarafından yapılmasını isteyebilir mi? Abonelik gerekli 90
idarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve-veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılmasında idareden izin alınmalı mıdır? Abonelik gerekli 107
idareden onay alınmadan alt yüklenici olarak çalıştırılan kişilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi, düzenlenirse geçerli olur mu? Abonelik gerekli 151
ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılması öngörülmediği taktirde, isteklilerin bu konu ile ilgili belge sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 283
ihale kapsamında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesinin avantajına örnek karar Abonelik gerekli 227
ihale konusu işin bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayı düşünen isteklilerin, bu işlere ait listeyi teklifleri ekinde sunmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 125
ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtlardan kiralanacakların sahiplerinin ihale konusu işteki alt yükleniciler olduğu hususu, ihalede alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 159
ihalede alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 204
ihalelerden yasaklı olanlar alt yüklenici olarak çalışabilir mi? Abonelik gerekli 73
ihalelere girmekten yasaklı olan veya hakkında kamu davası açılmış olanlar alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 105
ihalelere katılmaktan yasaklı olan veya hakkında kamu davası açılanlar ihalelerde alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 202
ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 43
ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar alt yüklenici olabilir mi? Abonelik gerekli 24
ihalesi konusu bir işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılabilir mi? Abonelik gerekli 547
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 68
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri