Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

15 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.648
KiK Kararları / Teknik Şartname
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
idareler teknik şartnameyi istedikleri şekilde düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 110
idarelerin, piyasada bulunan ürünlere sahip olanların tamamının ihaleye katılımını sağlamaya yönelik teknik şartname hazırlama zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 44
idari şartnamede teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmeyen bir hususun, teknik şartnamede yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 190
ihale konusu işin yapılabilmesi için zorunlu olmayan özelliklerin teknik şartnamede belirtilmesi, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 96
ihalede teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki özellikleri karşılaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 132
Mal alım ihalelerinde isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamedeki maddeleri birebir karşılaması gerekir mi? Abonelik gerekli 157
Mal alımı ihalelerinde teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara dikkat etmeleri gerekir? Abonelik gerekli 35
Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamede hangi özelliklere dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 25
Mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu ihale aşamasında mı yoksa sözleşme aşamasında mı yapılır? Abonelik gerekli 96
Teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara riayet edilmelidir? Abonelik gerekli 227
Teknik şartname oluşturulurken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 90
Teknik şartnamede cezalar ile ilgili düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 124
Teknik şartnamede ihale kayıt numarasının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 58
Teknik şartnamede istenilen belgelerin ihalede teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 247
Teknik şartnamedeki düzenlemelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olduğuna yönelik KİK tarafından nasıl bir yorumda bulunulmaktadır? Abonelik gerekli 93
Teknik şartnameler hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 109
Teknik şartnameler hazırlanırken hangi kıstaslara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 56
Teknik şartnamelerde sözleşmenin imzalanmasından önce işin yürütülmesi için gerekli görülen belge veya dokümanların, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 134
Teknik şartnameye cevap olarak internetten alınan bilgiler ve sayfalarla açıklama yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 62
Teknik şartnameye verilen cevap belgesinin kaşesiz ve imzasız olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 87
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 20 Toplam: 20
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri