Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.473
KiK Kararları / Fiyat Farkı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca süre uzatımı verilmesi hali, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurur mu? Abonelik gerekli 43
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemeleri Çerçevesinde Fiyat Farkı Uygulamalarındaki Tereddütlerin Giderilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 53
Akaryakıt gideri için fiyat farklı verilip verilmeyeceğine yönelik idarenin takdir hakkı var mı? Abonelik gerekli 101
Asgari ücret verilmesi öngörülen ihalede, fiyat farkı verilmemesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 458
Fiyat farkı düzenlemesindeki oranların toplamının 1'den fazla olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 62
Fiyat farkı esaslarındaki a1 ve a2 katsayılarla hangi durumlarda kullanılır? Abonelik gerekli 132
Fiyat farkı hesaplamasında, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işçiliklerde hangi katsayı dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 42
Fiyat farkı hesaplanacak işlerde, idarelerce sabit katsayılar şartnamede belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 369
Fiyat farkı ödenmesi öngörülecek işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelinin üzerinden kesin teminat alınır mı? Abonelik gerekli 11
Fiyat farkı öngörülen hizmet ihalelerinde, a1 ve a2 katsayısı hangi bileşenlere göre belirlenir? Abonelik gerekli 92
Fiyat farkındaki temel endeks ne anlama gelmektedir? Abonelik gerekli 123
Fiyat farkının öngörüldüğü işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının yüzde kaçı oranında ek kesin teminat alınır? Abonelik gerekli 26
Haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanan işçilere öngörülecek fiyat farkında hangi katsayı esas alınır? Abonelik gerekli 25
Hangi hizmet ihalelerinde fiyat farkı düzenlemesi yapılması zorunludur? Abonelik gerekli 137
Hazır yemek alımı işinde çalışması öngörülen personel için şartnamede fiyat farkı öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 20
Hizmet ihalelerinde fiyat farkı düzenlemesinde yer alan a1 ve a2 katsayıları, hangi personelleri ifade etmektedir? Abonelik gerekli 34
Hizmet ihalelerinde personel için fiyat farkı verme zorunluluğu olabilmesi için hangi hususların olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 114
Hizmet ihalelerinde personel için öngörülen fiyat farkında, ödeme nasıl yapılır? Abonelik gerekli 137
Hizmet ihalelerinde sadece bir kısım personel için fiyat farkı öngörülmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 122
Hizmet ihalelerinde, fiyat farkı hangi durumlarda uygulanır? Abonelik gerekli 291
Hizmet ihalelerinde, sadece petrol ürünlerinde fiyat farkı verilmesi öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 169
Hizmet ihalelerindeki fiyat farkında, a1 ve a2 katsayıları hangi durumda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 123
Hizmet ihalesinde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesine rağmen hangi durumda personel için şartnamede fiyat farkı öngörülmemesi mevzuata uygundur? Abonelik gerekli 22
Hizmet ihalesinde fiyat farkı öngörülmesi ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 227
Hizmet ihalesinde götürü bedel ve birim fiyatlı ihalelerde, fiyat farkı tanımlaması neyi ifade eder? Abonelik gerekli 94
ihale dokümanında fiyat farkı öngörüleceğinin belirtilmesine rağmen, fiyat farkındaki ağırlık oranlarının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 171
ihale kapsamında öngörülen makine ekipmanlar için fiyat farkı hesaplanmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 47
ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki asgari ücret değişikliklerinden doğan fark için fiyat farkı verilebilir mi? Abonelik gerekli 75
işin süresinin 1 yıldan fazla olduğu hizmet ihalelerinde, personele sabit bir ücret verileceği ve fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 178
Kısa vadeli sigorta prim oranında değişiklik olması, fiyat farkı kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 45
Malzemeli yemek ihalelerinde fiyat farkının öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 114
Özellikle götürü bedel ihalelerde, fiyat farkı öngörülmesine rağmen, fiyat farkına ilişkin kalemlerin sabit katsayılarının şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 27
Personel çalıştırmasına dayalı olan ihalelerde, ücretlerin asgari ücretin belirli bir yüzde fazlası olarak belirlendiği durumda, fiyat farkı ödemesinde karşılaşılan zorluk mücbir sebep olarak değerlendirilerek yeni bir hesaplama yapılabilir mi? Abonelik gerekli 236
Personel çalıştırılan ve fiyat farkı öngörülen ihalelerde, işçilik ücretleri için fiyat farkı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 116
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hangi hizmet ihalelerinde fiyat farkı verilmesi zorunludur? Abonelik gerekli 47
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 168
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, fiyat farkı düzenlemesi yapılırken a1 katsayısı hangi durumda belirlenmelidir? Abonelik gerekli 64
Personel ücretleri için fiyat farkı verilecek olması aynı zamanda akaryakıt gideri için de fiyat farkı verilmesini gerektirir mi? Abonelik gerekli 24
Personele dayalı olmayan fakat dokümanda personel sayısının belirlendiği ve mesaisinin tamamını idare bünyesinde kullanıldığı ihalelerde fiyat farkı öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 48
Personele dayalı olmayan ihalenin fiyat farkında, a2 katsayısı sıfır olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 85
Resmi ve bayram tatili günleri için fiyat farkı verilebilir mi? Abonelik gerekli 89
Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkı düzenlemesi ile ilgili değişiklik yapılabilir mi? Abonelik gerekli 97
Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkı ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılabilir mi? Abonelik gerekli 75
Sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak olan sigorta giderine fiyat farkı verilebilir mi? Abonelik gerekli 22
TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında karar Abonelik gerekli 91
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında işçiliğe bağlı herhangi bir artışın toplu iş sözleşmesinde öngörülmemesi durumunda fiyat farkının verilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 9
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri ile ilgili ihale dokümanında düzenleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 18
Ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmalarında fiyat farkı hangi durumda verilebilir? Abonelik gerekli 93
Yapım ihalelerinde fiyat farkının öngörülmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 210
Yemek ve yol ücretleri için fiyat farkı verilebilir mi? Abonelik gerekli 71
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 52
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri