Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

7 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.266.269
Mahkeme Kararları / Cezalar (Müeyyide)
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Başka bir şirkete ait iş deneyim belgesinin ihalede sunulması sahtecilik yapıldığı anlamına gelir mi? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 109
Birim fiyatla sağlanan stok malzemelerinin teslim edilmemesi veya bulundurulmaması yükleniciye ceza verilmesini gerektirir mi? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Cezai şartın noksan kalan işler miktarınca sözleşmedeki oranda uygulanma zorunluluğu var mıdır? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 92
Deprem sonucu yıkılan binanın sorumlusu kimdir? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 82
Eserin teslimi sırasında herhangi bir eksikliği farkedilmemesi gizli ayıp sayılır mı? Bu durumda ne yapılmalıdır? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 78
Fesat suçlarında, sorumlu kimdir? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 111
Fesh edilen sözleşmede, cezalı ve ihtarlı sürelerin yükleniciden tahsili mümkün müdür? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 98
Fesh edilen sözleşmede, fesihten öncesine ait ceza istenebilir mi? [Yargıtay 13.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 95
Hangi durumlarda ihaleye fesat karıştırma durumundan bahsedilemez? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 64
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarısında, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece belirlenen aykırılıkların kaç defa olması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 27
ihaleye fesat karıştırıldığını beyan eden kişinin varsa tanıklarının dinlenilmesi gerekli mi? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 70
isteklilerin anlaşarak ihaleye girmelerine rağmen, ihalede rekabetin oluşması ve ihalenin gerçek bedelle sonuçlandığı durumda ihaleye fesat suçu gerçekleşmiş olur mu? [Yargıtay Ceza Genel Kurul Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 58
Rüşvet suçu için yapılan ceza yargılaması sonucunda mahkûmiyet kararının verilebilmesi için gerekli olan koşullar nedir? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 73
Sözleşme sürecinde idare, gecikme cezasını nasıl uygular? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 152
Sözleşme sürecindeki uyuşmazlıklarda, ispat yükümlülüğü kime aittir? [Yargıtay 15. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 88
Yüklenicinin, ihale dokümanındaki şartlara göre işi yapmamasının veya yapamamasının cezası nedir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 250
Zarara neden olan kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı ödemekle yükümlü müdür? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 65
Şikâyet konusu eylem ile illiyet bağı bulunmayan görevli hakkında ne tür işlem yürütülür? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 85
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 18 Toplam: 18
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Mahkeme Kararları
Analizler
Aritmetik Hata
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
EKAP’tan Doküman İndirme
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Geçici Teminat
Hakediş
Hizmet Alımları
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
Kamu Davası
Kamu Zararı
Kesin Teminat
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Sağlık İhaleleri
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Süre Uzatımı
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri