Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9818
 - Bu Hafta (15.07-16.07): 0
 - Geçen Hafta(08.07-14.07): 7
 - Bu Ay (Temmuz): 14
 - Geçen Ay (Haziran): 26
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

27 misafir ve 13 abone bağlı
Abone Sayısı: 7732
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,86
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 3,15
  - Altın (12 ay): % 27,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,61
Ziyaretçi Sayısı: 5.816.013
KiK Kararları / Cezalar (Müeyyide)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bir idarenin bir yıl içinde yaptığı tüm ihaleleri için KİK' e itirazda bulunulduğu ve KİK tarafından da tüm ihaleler için işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesine karar verilmesi, idareciler için bir mesuliyet oluşturur mu? Abonelik gerekli 121
Cezalar ile ilgili ihale dokümanları arasında farklılık olması halinde, hangi dokümandaki düzenleme dikkate alınır? Abonelik gerekli 80
Cezaların parasal tutar olarak yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 56
Cezaların teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 136
Gecikme cezası hesaplanırken, sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedeli mi yoksa iş artışı dahil toplam sözleşme bedeli mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 100
Gerçeğe aykırı taahhütname sunan istekli için hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 74
Hangi fiil veya davranışlarda, herhangi bir ihtar verilmeden sözleşme hemen feshedilir? Abonelik gerekli 56
Hileli iflas ettiği tespit edilen istekliler hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 24
Hizmet alımı ihalelerinde idarece öngörülen ceza miktarının toplamının sınırı nedir? Abonelik gerekli 195
Hizmet ihalelerinde belirtilen cezayı gerektiren hallerin kaç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 169
Hizmet ihalelerinde ceza miktarları belirlenirken ceza oranı en fazla % kaç oranında belirlenebilir? Abonelik gerekli 177
Hizmet ihalelerinde cezaların uygulanması, hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 56
hizmet ihalelerinde idare tarafından öngörülen cezanın oranı en fazla ne kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 91
Hizmet ihalelerinde ihtar verilmesi ceza kesilmesine engel midir, ceza ne zamandan itibaren kesilir, sözleşme hangi durumda feshedilir? Abonelik gerekli 70
Hizmet ihalelerinde sözleşmede belirtilen gecikme cezasındaki süre en az kaç gün olmalıdır? Abonelik gerekli 29
Hizmet ihalelerinde, ceza hangi tarihten itibaren ve ne zamana kadar devam eder? Abonelik gerekli 57
Hizmet ihalelerinde, ceza ile ilgili düzenlemeler yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 59
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarılarındaki ceza düzenlemelerinde, idarece aykırılık sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 59
Hizmet ihalesinde cezanın oran yerine bedel olarak belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 159
idare tarafından öngörülen cezalar, teknik şartnameye yazılabilir mi? Abonelik gerekli 171
idare tarafından yapılan düzenlemede sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 98
idare tarafından şartnamede, işçi ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili cezai müeyyide düzenlemesi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 233
idareler, ihalelerde hangi sorumlulukları taşımaktadır? Abonelik gerekli 42
idarelerce, işçi ücretlerinin ödeneceği günün belirlenmesi yapılabilir mi veya işçilere ücretin geç ödenmesi durumunda, yükleniciye cezaî müeyyide öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 241
idari şartnamede, idarece kesilecek cezanın toplam tutarının, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyeceği hususunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 271
ihale dokümanlarında, hak ediş ödemesi yapılmasından sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin, yüklenici tarafından işçilerin hesaplarına yatırılması gerektiği ile ilgili bir şart düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 150
ihale konusu işi, dokümanlara göre gerçekleştirmeyen yüklenici hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 24
ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartname’de istenilen kriterleri karşılamadığının tespit edilmesi halinde hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 38
ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi zamanında imzalamaması halinde, protesto çekmek gerekir mi? Abonelik gerekli 30
ihale üzerinde kalan isteklinin, teknik şartnamedeki düzenlemeleri karşılamaması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 29
ihale üzerine kaldığı halde sözleşmeyi imzalamayan istekli hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 32
ihalede sunulan bilançoda, ödenmemiş sermaye olarak gösterilmesi gereken tutarın ödenmiş sermaye olarak gösterilmesinin müeyyidesi nedir? Abonelik gerekli 37
ihalelerde kamu ihale kanununun temel ilkelerine uygun hareket edilmediği taktirde ilgili personel hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 62
iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden istekliler hakkında hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 16
işçi ücretlerinin ödenmesinin dokümanda belirtilen süreyi aşması durumunda, zamanında yatırılmayan her bir gün için belirlenen oranda hakedişten ceza olarak kesinti yapılacağına yönelik yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 51
işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesinin temini amacıyla, ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için idare tarafından yaptırım öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 142
işçi ücretlerinin yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi durumuna yönelik idare tarafından şartnamede yaptırım öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 148
KİK tarafından, idaredeki görevlilere yönelik yaptıkları işlerde bir zarar veya mevzuata aykırı işlem yapmaları nedeniyle herhangi bir ceza öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 62
KİK'e mücbir sebep başvurusu yapılması yüklenicinin sözleşmeye esas yükümlülüklerini yerine getirmesini ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 54
Mal alım ihalelerinde gecikme cezaları oranı yüzde kaçtır? Abonelik gerekli 58
Malzemeli yemek ihalesinde, sözleşme tasarısında, aykırılıkların kaç kez tekrarlanması durumunda sözleşmenin feshedilebileceğinin belirtilmemesi mevzuata aykırılılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 10
Protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebilmesi için ihale dokümanında hangi bilgilerin ayrıca yazılmış olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 46
Resmi veya özel belgede sahtecilik suçunu işleyen kişiler kaç yıllık hapis cezası alır? Abonelik gerekli 127
Sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilen belgeleri idareye sunmayan isteklilere hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 52
Sözleşme imzalanmadan önce, ilgili idareler tarafından düzenlenen belgeleri idareye sunmadan sözleşme imzalayan istekli ile ilgili mevzuatta bir yaptırım var mıdır? Abonelik gerekli 48
Sözleşme tasarısında öngörülen cezaların, idari şartnamede öngörülen cezalardan farklı olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 88
Sürekli tekrar eden işlerde ceza belirtilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 27
Süreklilik arz eden hizmet işlerinde cezanın nasıl öngörülebileceğine dair KİK'in önerisinin olduğu karar Abonelik gerekli 122
Süreklilik arz eden hizmet işlerinde, sözleşmenin feshedilebilmesi için gerekli aykırılık hallerinin neler olacağına dair herhangi bir düzenleme yapılmaması ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 72
Teknik şartname ve sözleşme tasarısında cezalar ile ilgili farklı düzenleme olması halinde hangi dokümandaki cezalar dikkate alınır? Abonelik gerekli 46
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 52
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri