Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-24.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

8 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7773
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,31
  - Bronz (3 ay): % 2,28
  - Gümüş (6 ay): % 2,28
  - Altın (12 ay): % 26,03
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,10
Ziyaretçi Sayısı: 6.312.431
Mahkeme Kararları / Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Açıklanması istenmeyen bir analiz girdisinden dolayı bu girdi için miktar ya da oran belirtilmemişse isteklilerin bir bedel açıklama yükümlülüğü var mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 41
Anahtar teslim yapım işlerinin aşırı düşük açıklama kapsamında, metraj farklılığı % 10'un üzerinde ise teklifin direkt değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 13
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalelerinde, idarece hazırlanan metrajlar ile teklifler arasında oluşan farklılıklar kabul edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 132
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım ihalelerinde, idarece yaklaşık maliyete esas alınan metrajlarla, isteklilerin aşırı düşük sorgulamalarında yaptığı açıklamalardaki metrajlarının birebir örtüşmesi zorunlu mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 109
Yaklaşık maliyette montaj bedeli ayrı belirtilmesine rağmen, istekliye gönderilen aşırı düşük sorgulama belgelerinde montaj bedeli ayrı gösterilmediği durumda, montaj bedeli ayrıca belirtilmeden yapılan açıklama geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 24
Yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında kamu kurumlarının birim fiyatları kullanılarak yapılan açıklamada, makine, işçilik ve malzeme kalemlerinde eksiltme yapılması, ihaleden elenmeye neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 135
Yapım ihalesinin aşırı düşük açıklamasında, bazı kalemler için bir kurumun belirlediği birim fiyatların diğer bazı kalemler için de başka bir kurumun birim fiyat rayiçlerinin kullanılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 195
Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasında, yapılacak işin miktarını değiştiren, kullanılacak araçların akaryakıt giderlerini proforma faturalarla açıklayamayan istekli ihalede değerlendirme dışı bırakılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 86
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 8 Toplam: 8
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Mahkeme Kararları
Analizler
Aritmetik Hata
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
EKAPtan Doküman İndirme
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Geçici Teminat
Hakediş
Hizmet Alımları
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
Kamu Davası
Kamu Zararı
Kesin Teminat
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Sağlık İhaleleri
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri