Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Kamu İhale Mevzuatında Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesaplama Örneği Yazdır E-posta

(29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 [6.Mükerrer] sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre, 01.01.2011 tarihinden sonra ilanı veya duyurusu yapılmış ihaleler için geçerli)

Aşırı düşük teklif sınır değerinin tespitine ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır:

Yaklaşık maliyeti (YM) 100.000 TL olan bir ihalede, 17 adet teklif verilmiş olup bunlardan 12 adedinin geçerli teklif olduğu belirlenmiştir. İhale konusu yapım işinde uygulanacak sınır değer katsayısının 1,20 olduğu kabul edilirse;

Teklif 1 Geçerli teklif 38.700 TL
Teklif 2 Geçerli teklif 44.000 TL
Teklif 3 Geçerli teklif 48.000 TL
Teklif 4 Geçerli teklif 49.500 TL
Teklif 5 Geçerli teklif 55.000 TL
Teklif 6 Geçerli teklif 62.000 TL
Teklif 7 Geçerli teklif 68.200 TL
Teklif 8 Geçerli teklif 69.000 TL
Teklif 9 Geçerli teklif 72.200 TL
Teklif 10 Geçerli teklif 82.000 TL
Teklif 11 Geçerli teklif 112.800 TL
Teklif 12 Geçerli teklif 123.300 TL
Teklif 13 Geçersiz teklif 45.000 TL
Teklif 14 Geçersiz teklif 55.000 TL
Teklif 15 Geçersiz teklif 60.500 TL
Teklif 16 Geçersiz teklif 75.000 TL
Teklif 17 Geçersiz teklif 105.000 TL

1. ADIM: Tort1‘nın hesaplanması:

Geçerli 10 teklifin aritmetik ortalaması alınır. (1 nolu teklif yaklaşık maliyetin % 40′ından düşük, 12 nolu teklif yaklaşık maliyetin % 120’sinden yüksek olduğundan ortalama hesabına dahil edilmez.)

Tort1 = (44.000 + 48.000 + 49.500 + 55.000 + 62.000 + 68.200 + 69.000 + 72.200 + 82.000 + 112.800)/10

Tort1 = 66.270,00 (Sonuç değeri 2 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

2. ADIM: Standart sapmanın hesaplanması:

(σ = Image)

σ = [[(44.000 - 66.270,00)2 + (48.000 - 66.270,00)2 + (49.500 - 66.270,00)2 + (55.000 - 66.270,00)2 + (62.000 - 66.270,00)2 + (68.200 - 66.270,00)2 + (69.000 - 66.270,00)2 + (72.200 - 66.270,00)2 + (82.000 - 66.270,00)2 + (112.800 - 66.270,00)2] / (10-1)]1/2

σ = 20.317,05 (Sonuç değeri 2 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

3. ADIM: Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1 - σ = 66.270,00 - 20.317,05 = 45.952,95

Tort1 + σ = 66.270,00 + 20.317,05 = 86.587,05

4. ADIM: 86.587,05- 45.952,95 aralığındaki tekliflerin aritmetik ortalaması hesaplanır. (2 ve 11 nolu teklifler standart sapma aralığının dışında kaldığından ikinci ortalama hesabına dahil edilmez.)

Tort2 = (48.000 + 49.500 + 55.000 + 62.000 + 68.200 + 69.000 + 72.200 +82.000) / 8

Tort2 = 63.237,50 (Sonuç değeri 2 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

5. ADIM: C değerinin hesaplanması:

C = Tort2 / YM

C = 63.237,50 / 100 000 = 0,632 ( Sonuç değeri 3 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

6. ADIM: C değerinin 0,60 ile 1,00 arasında olduğu ilgili formülden (K) değeri hesaplanır.

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →     Image

K = (3,2 x 0,632 - 0,6322 - 0,6) / (0,632 + 1)

K = 0,627 (Sonuç değeri 3 ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanır.)

7. ADIM: Aşırı düşük teklif sınır değerinin (SD) hesaplanması:

SD (Sınır değer) = Image

SD = (0,627 x 63.237,50)/(0,632 x 1,20) = 52.281,00 TL olarak bulunur.

Aşırı düşük teklif sınır değeri olan 52.281,00 TL’nin altında bulunan aşağıdaki dört adet aşırı düşük teklifin;

Teklif 1 38.700 TL
Teklif 2 44.000 TL
Teklif 3 48.000 TL
Teklif 4 49.500 TL

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

 
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

32 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.851
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."