Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru Yazdır E-posta
15 Nisan 2022, Cuma

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 6 ncı maddede;

…(3)1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir…

 (5) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir...” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmekle birlikte, sözleşmelerin feshine dair işlemler, maddeye ilişkin esas ve usullerin yayımlanmasından sonra tamamlanabilecektir. Bu çerçevede;

  • İdareler tarafından; devam eden sözleşmelerde yüklenicilerin fesih başvurusunda bulunabileceği de dikkate alınarak, sözleşmenin gerçekleşme oranının geçici 6 ncı maddede belirlenen yüzde 15 oranını geçip geçmediğinin, bu maddenin yürürlük tarihi olan 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tespit edilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi,
  • Yükleniciler tarafından; fesih işlemleri tamamlanana kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edilmesi,

gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: www.ihale.gov.tr

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.316 Karar
 - Bu Hafta (16.05-17.05): 0
 - Geçen Hafta(09.05-15.05): 10
 - Bu Ay (Mayıs): 24
 - Geçen Ay (Nisan): 48
Kategori: 155
Haberler: 585

Abone İstatistiği

36 misafir ve 18 abone bağlı
Abone Sayısı: 8481
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,95
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 1,35
  - Altın (12 ay): % 25,68
  - Kamu Altın (12 ay): % 67,57
Ziyaretçi Sayısı: 2.484.208
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."