Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Hizmet Kapsamımız
Sitemizde yayımladığımız KiK Kararları ile;

İhale sürecindeki muhtemel hatalar sonucu ihaleleri kaybetmenizi ve ihalelerden elenmenizi önlemeye çalışıyor, KiK Kararları ile beliren hukukî durumun bilinmesini ve ihaleleri kazanmanızı sağlamaya çalışıyoruz..

Bu amaçla bir İLKİ gerçekleştirerek, Kamu İhale Kurulu tarafından 2003 yılından bugüne kadar verilen yaklaşık 65.000 adet ve 2019 yılında verilecek tüm uyuşmazlık kararlarını okuyup, binlerce sayfa dolusu gereksiz detayı arındırdıktan sonra konularına göre tasnifini yapıyor, hazır bir şekilde ve 6 aşamalı olarak hizmetinize sunuyoruz;
Bunlar;
Hizmet Kapsamımızın tamamını okumak için tıklayın...
 
5812 Sayı ve 20/11/2008 Tarihli Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22 Kasım 2008, Cumartesi

MADDE 1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde; (e) bendinde yer alan "malzemeler" ibaresi "hizmetler" şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin sonuna "ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar" ibaresi eklenmiş; (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendinin sonuna "sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları," ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Kamu ihale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Kamu ihale Kurulu Kararı 25 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı
27 Ekim 2008, Pazartesi

MADDE 1 - 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII inci maddesinin "İş Deneyimi Belgeleri" başlıklı (B) alt maddesinin (c) fıkrasında yer alan "4734 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu vakıfları" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Tebliğin VIII inci maddesinin "Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar" başlıklı (L) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını oku...
 
"Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi" ile "genel sağlık sigortası primi işveren hissesi" toplamında meydana gelen değişikliğe ilişkin Düzenleyici Kurul Kararı
26 Ekim 2008, Pazar

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,"Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir"; (f) bendinde, "Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. " hükmü yer almaktadır.

Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de, bu Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmeliğin bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için "malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi" ile "genel sağlık sigortası primi işveren hissesi" toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle aşağıdaki Düzenleyici Kurul Kararı yayımlanmıştır:

Devamını oku...
 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
15 Ekim 2008, Çarşamba

MADDE 1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin sonuna "ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları," ibaresi eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinin sonuna "sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları," ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki bend eklenmiştir.

Devamını oku...
 
5763 Sayılı Kanunla Getirilen 5 Puanlık işveren indirimi Hakkında Duyuru
29 Eylül 2008, Pazartesi

5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girecek olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlendikten sonra uygulama başlayacaktır.

Söz konusu beş puanlık indirimden yararlanılması mutlak olmayıp belli şartlara bağlanmış olduğundan ekte yer alan 2/9/2008 tarihli ve 2008/UH.II-3635 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı da dikkate alınarak aşağıdaki şekilde uygulama yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 31 32 33 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 271 - 279 Toplam: 291

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9669
 - Bu Hafta (11.02-17.02): 0
 - Geçen Hafta(04.02-10.02): 15
 - Bu Ay (Şubat): 26
 - Geçen Ay (Ocak): 43
Kategori: 151
Haberler: 433
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

15 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7643
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,50
  - Bronz (3 ay): % 0,78
  - Gümüş (6 ay): % 1,95
  - Altın (12 ay): % 34,24
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,53
Ziyaretçi Sayısı: 4.027.018
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri