Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Duyuru Yazdır E-posta
31 Aralık 2020, Perşembe

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm uyarınca yapılan uygun görüş başvurularına ilişkin usul ve esaslar daha önce Kamu İhale Genel Tebliğinin 21 inci maddesinde düzenlenmiş iken, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” ile müstakil bir şekilde ele alınarak yeniden düzenlenmiştir.
4734 sayılı Kanuna göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılması esastır. Ancak, temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabilmektedir. Yapılan tebliğ düzenlemesi ile anılan istisna kapsamındaki alım ve işlerin daha disipline edilerek Kanunun ilke ve amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, idarelerin anılan Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki uygun görüş başvurularını, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ’de belirlenen esaslar çerçevesinde ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında hükme bağlandığı üzere mu Kamu İhale Kurumu tarafından standartları belirlenen ve EKAP üzerinden doldurulacak talep formu ile yapmaları gerekmektedir.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 06.01.2021 tarihli ve 2021/DK.D-2 sayılı Kurul Kararı ile “4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formu” ve bu Formun doldurulmasında uyulacak esaslar belirlenmiş olup, bu kapsamda idarelerin talep formuna, başvuru tarihine kadar yaptıkları harcamalara ve yapmak istedikleri alımlara ilişkin bilgileri en alt OKAS (Ortak Kamu Alımları Sözlüğü) kırılımları bazında girmeleri büyük önem arz etmektedir.
Mezkur Tebliğ düzenlemeleri gereğince, idarelerin % 10 oranını aşarak yaptıkları başvurular reddedilecek, haklı ve hukuken geçerli sebepler olmadıkça aynı alım türünde ikinci bir başvuru yapılamayacaktır.

İdarelerce uygun görüş başvurusu, yetkili amirce imzalı izin yazısıyla yapılacak, bu yazıda EKAP’tan talep formu için alınan talep kayıt numarası belirtilecek, bu yazı dışında talep formu dâhil mu Kamu İhale Kurumuna herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Başvuru,  talep kayıt numarası içeren yazının mu Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınması ile tamamlanacaktır.

4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formunun EKAP üzerinden idarelerin kullanımına açılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak bu hususla ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formunu (Örnek Form)  görmek için tıklayınız. 

Kaynak: www.kik.gov.tr

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.613 Karar
 - Bu Hafta (01.03-05.03): 0
 - Geçen Hafta(22.02-28.02): 15
 - Bu Ay (Mart): 0
 - Geçen Ay (Şubat): 50
Kategori: 155
Haberler: 517

Abone İstatistiği

11 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8223
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 8,02
  - Bronz (3 ay): % 0,84
  - Gümüş (6 ay): % 1,27
  - Altın (12 ay): % 32,91
  - Kamu Altın (12 ay): % 56,96
Ziyaretçi Sayısı: 2.495.082
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."