Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.393 Karar
 - Bu Hafta (21.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(14.09-20.09): 11
 - Bu Ay (Eylül): 30
 - Geçen Ay (Ağustos): 29
Kategori: 155
Haberler: 487
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

39 misafir ve 22 abone bağlı
Abone Sayısı: 8038
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,90
  - Bronz (3 ay): % 1,96
  - Gümüş (6 ay): % 1,47
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,29
Ziyaretçi Sayısı: 6.013.851
Ortaklık Durum Belgesi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Diploma iş deneyim olarak kullanıldığında ortaklık durum belgesinde ortaklık oranının % 51'den fazla olduğunun belirtilmesi yerine, % 50'den fazla olduğunun belirtilmesi durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 60
Diploma veya iş deneyim belgesi kullanılan ortakların kesintisiz olarak sağlaması gereken ortaklığa ilişkin süre şartındaki bir veya beş yıllık sürenin hesaplanmasında hangi tarih dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 55
Gerçek kişi bir şirketin tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmesi durumunda, gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi ortaklık durum belgesi olmadan anonim şirket tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 39
Hangi durumda ihalede ortaklık durum belgesinin istenilmesi ve sunulmasına gerek yoktur? Abonelik gerekli 411
Hangi durumda ortaklık durum belgesinin sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 168
ihalede sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye giren tüzel kişiye ait olması durumunda, ortaklık durum belgesinin ihalede sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 246
ihalede sunulan ortaklık durum belgesindeki bilgilerin yanlış olması durumunda, istekli hakkında herhangi bir yaptırım uygulanır mı? Abonelik gerekli 318
ihalede yanlış ortaklık durum belgesinin sunulması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 332
ihaleye gerçek kişi olarak giren isteklilerin ortaklık durum belgesini sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 54
ihaleye giren şirketin yarısında fazlasına ortak olan kişiye ait diplomanın iş deneyim olarak kullanılması durumunda, teklif ile birlikte hangi ortaklık durum belgesinin ayrıca sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 26
istekliler tarafından ortaklık durumun teyidine yönelik ayrıca başka bir belge sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 52
istekliler tarafından, anonim şirket ortaklarına ait iş deneyim belgesinin sunulması durumunda, ortaklık durum belgesinin sunulması gerekir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 62
iş deneyim belgesi kullanılan kişinin şirketteki ortaklık oranı, belgenin düzenlenme tarihinden sonra % 50 veya daha az orana düştüğünde belge ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 209
Ortaklık durum belgeleri kimler tarafından onaylanabilir? Abonelik gerekli 22
Ortaklık durum belgesi hangi durumda düzenlenmelidir? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 796
Ortaklık durum belgesi hangi durumda sunulmak zorundadır? Abonelik gerekli 35
Ortaklık durum belgesi hangi durumda sunulmalıdır? Abonelik gerekli 63
Ortaklık durum belgesi hangi tarihten sonra düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 24
Ortaklık durum belgesi ilan tarihinden önce düzenlenirse geçerli olur mu? Abonelik gerekli 79
Ortaklık durum belgesinde hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 126
Ortaklık durum belgesinde tarih bulunmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi yoksa bu durum elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 63
Ortaklık durum belgesinde tarih olmaması durumu, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 297
Ortaklık durum belgesinde TÜRMOB kaşesinin bulunmaması sonradan tamamlatılabilen bir eksiklik midir? Abonelik gerekli 230
Ortaklık durum belgesinde yer alan bilgilerin isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazeteleri ile uyumlu olma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 145
Ortaklık durum belgesinde, belge düzenleme tarihinin bulunmaması ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 199
Ortaklık durum belgesinde, belge sahibinin ortaklık durumunun belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 128
Ortaklık durum belgesinde, bir yıldır kesintisiz devam etmesi gerekliliğini ifade eden açık bir ibareye yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 40
Ortaklık durum belgesinde, diploma sahibinin şirkette ortaklık süresinin beş yıl yerine bir yıl yazıldığı, beş yıl ortak olduğu ticaret sicil gazetesinden anlaşıldığı durumda bu husus bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 79
Ortaklık durum belgesinde, ortaklık oranının son bir yıldır kesintisiz olarak korunduğunun belirtilmemesi, bu bilginin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerden tamamlatılmasına engel midir? Abonelik gerekli 359
Ortaklık durum belgesinde, ortaklık oranının son bir yıldır kesintisiz olarak korunduğunun belirtilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 200
Ortaklık durum belgesindeki bilgilerden kim sorumludur? Abonelik gerekli 37
Ortaklık durum belgesini sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 153
Ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihi ilan tarihinden önce olabilir mi? Abonelik gerekli 185
Ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihi ne zaman olmalıdır? Abonelik gerekli 187
Ortaklık durum belgesinin hangi tarihten sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 27
Ortaklık durum belgesinin ilan tarihinden sonra düzenlenme zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 143
Ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun bir şekilde sunulmaması durumunda, idarenin isteklilerin ortaklık durumlarını mevcut olan ya da olmayan diğer belgeler üzerinde tespit etme sorumluluğu var mı? Abonelik gerekli 32
Ortağı olduğu tüzel kişiye ait iş deneyim belgesinin ihalede verilmesi halinde, ortaklık durum belgesinde hangi durumun belirtilmesi zorunludur? Abonelik gerekli 224
Ortağına ait iş deneyim belgesinin sunan istekli, iş deneyim belge sahibi olan kişinin ticaret sicil gazetesinde ortak olduğu belli olmasına rağmen ortaklık durum belgesinin sunulmaması elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 49
Sanayi odası tarafından isteklilere verilen ortaklık teyid belgesi, ortaklık durum belgesi yerine geçer mi? Abonelik gerekli 192
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, istekli tarafından ayrıca hangi belgenin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 36
Yanlış bilgilerle doldurulup ihalede sunulan ortaklık durum belgesi, ihaleden sonra doğru düzenlenmiş yeni ortaklık durum belgesi ile değiştirilebilir mi? Abonelik gerekli 158
Yapım ihalelerinde diplomasını bir şirkette iş deneyim belgesi olarak kullanmak isteyen kişi, ihalede hangi ortaklık durum belgesini sunmalıdır? Abonelik gerekli 67
Şirket birleşmelerinde önceki şirkette geçen ortaklık süresi, ihaleye teklif sunan şirkette geçen süre olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 46
Şirketin devredilmesi sonucu iş deneyim belge sahibinin şirkette tek başına ortak olarak devam etmesi, ortaklık durum belgesinin sunulma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 57
Şirketin yarısından fazlasına ortak olan kişiye ait iş denetleme belgesinin ihalede kullanılması halinde ortaklık durum belgesinin sunulmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 115
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 46 Toplam: 46
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri