Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Gün Gün En Çok Okunan 50 KiK Kararı

Haziran 2020
PtSaÇaPeCuCtPa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Temmuz 2020
PtSaÇaPeCuCtPa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Ağustos 2020
PtSaÇaPeCuCtPa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

18 Haziran 2020, Perşembe

1 - E- ihalede, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde yeterlik bilgileri tablosunda hangi bölümün doldurulması gerekir?

2 - Teklif fiyata dahil olan tüm giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluk var mıdır?

3 - Elektronik ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce ticaret sicil gazetesindeki bilgiler doldurulurken hangi bilgilerin yazılması gerektiğine dair açıklayıcı karar

4 - Personele dayalı olmayan ihalelerin aşırı düşük açıklamasında, iş sağlığı ve iş güvenliği ile giyim giderleri için ayrıca belge sunulması gerekir mi yoksa bu giderler %4 sözleşme giderleri kapsamında mı değerlendirilir?

5 - E-ihalede, ticaret sicil bilgilerinden hangileri belirtilmelidir?

6 - Elektronik ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce hangi bilgilerin doldurulması gerekmektedir?

7 - E-ihalelerde, Yeterlik Bilgileri Tablosunun hangi sütunun istekliler tarafından EKAP üzerinden doldurulması gerekmektedir?

8 - Personele ücret öngörülen ihalelerde, birim fiyat teklif cetvelinde her bir kalem için hesaplanan asgari işçililiğin altında teklif verilmesi mevzuata uygun mudur?

9 - Elektronik ihalede istekliler EKAP üzerinden hangi bilgileri doldurmaları gerekir?

10 - E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve idareye sunulmayan imza sirküleri ekinde yer alan bir belgede uyuşmazlığa konu bilginin mevcut olduğuna dayanılarak işlem tesis edilebilir mi?

11 - E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı?

12 - Elektronik ihale sürecinde yapılması gereken işlemleri anlatan Karar

13 - Kıyafet istenilen ihalelerde istekliler, tekliflerini hazırlarken giyim için de bedel öngörmeli midir?

14 - Teklif zarfının üzerinde imza ve mühür olmamasına rağmen, zarfın üstünde idarenin adı, adresi ve işin adının yazılı olması nedeniyle zarf kabul edilir mi?

15 - Analizlerde, işçilik ve buna ilişkin miktar ve rayiçlerin ayrıca bulunmasına gerek var mı?

16 - ihale tarihinden sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi?

17 - Giyimin, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?

18 - Standart form olarak sunulması istenilen bilanço bilgileri tablosunu dönemlik bilançoya göre hazırlanabilir mi? (Danıştay Kararı)

19 - Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanının zorunlu olduğuna dair Kanun’da herhangi bir hüküm var mı?

20 - Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılacak alımların, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaması anayasaya uygun mudur? (Anayasa Mahkemesi Kararı)

21 - Gerek görüldüğünde yaklaşık maliyet hangi verilere göre güncellenir?

22 - ihalede aynı teklif tutarında iki tane teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu?

23 - Anahtar teslim götürü bedel ile yapılan yapım ihalelerinde, ihale dokümanı satılırken imalat miktarlarının da verilmesi gerekir mi?

24 - Mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için diploma sahibi olan kişiye ait ayrıca hangi belgenin sunulması gerekir?

25 - Gerçek kişi olarak ihaleye giren isteklilerin teklifleri ile birlikte ticaret sicil gazetelerini de sunmaları gerekir mi?

26 - E-ihalelerde, elektronik ortamda değil de klasik usulle, kağıt ortamında alınan geçici teminatı idarenin isteği üzerine sunmayan istekli hakkında hangi müeyyide uygulanır?

27 - Malzeme ocakları ile ilgili fiyat farkı ödemesi nasıl olmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)

28 - Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet isteklilere açıklandıktan sonra hangi durumda güncellenebilir?

29 - ihalede aynı şirket tarafından sunulan iki tane teklif mektubundan birinde imza ve teklif tutarının yazılması, diğerinde ise imza ve teklif tutarının bulunmaması yasaklanma nedeni olur mu?

30 - Alt yüklenici tarafından iş deneyim belgesi alınabilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasında sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına dair belgenin de idareye sunulması gerekir mi?

31 - Anonim şirketlerde, bir kişinin şirketin ortağı olduğu hangi belgeler ile anlaşılır? (Danıştay Kararı)

32 - Adli sicil belgelerinde yer alan hangi durumlar ihaleden elenme nedenidir?

33 - E-ihalelerde, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir işlem yapılır?

34 - ihalede ticaret sicil gazetesi sunulmasına rağmen, sunulan gazetede isteklinin ortaklarının ve ortaklık hissesini gösteren bilgilerin bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı)

35 - Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet ne zamana kadar güncellenebilir?

36 - Götürü bedel hizmet ihalelerinde işin, yüzde 80'inden daha düşükle biteceğininin anlaşılması durumunda hangi işlem yapılır?

37 - Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, giyim bedeli işçilik kalemlerine dahil edilebilir mi?

38 - Kesin teminat tutarını eksik yatıran istekli için hangi işlem yapılır?

39 - Aynı IP adresi üzerinden doküman indiren iki ayrı şirketin aynı ihaleye teklif vermesi mevzuata uygun mudur?

40 - Ziraat Bankası'nın iş deneyim belge düzenleme yetkisi var mıdır?

41 - Hangi durumda ihalede ortaklık durum belgesinin istenilmesi ve sunulmasına gerek yoktur?

42 - Analizlerdeki rayiç fiyatların, virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?

43 - istekliler, bakanlık tarafından yayınlanan analizlerde yer alan ve taşıma işlerinde kullanılan taşıma formülünü kullanarak nakliye giderini hesaplayacak ise, K taşıma katsayısını, o yıl için belirlenen ve ilgili kurum tarafından ilan edilen düzeyde hesaba katması gerekir mi?

44 - ihale ilanından sonra hangi durumda yaklaşık maliyet güncellenebilir?

45 - Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?

46 - Devredilen yapım işlerinde iş durum belgesi verilebilmesinin şartı nedir?

47 - Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyetin ihale ilan tarihinden sonra gücellenmesi hangi durumda yapılabilir?

48 - Hisse devirleri hangi tarihten itibaren dikkate alınır?

49 - Adli sicil kaydına ilişkin olumsuz durumun ihale tarihinden sonra gerçekleşmesi durumunda istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?

50 - ihaleye giren kurum Dernek ise bu durumda, yetkili veya ortaklık yapısına dair hangi bilgilerin olduğu belgenin sunulması gerekir? (Danıştay Kararı)

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.340 Karar
 - Bu Hafta (10.08-12.08): 6
 - Geçen Hafta(03.08-09.08): 0
 - Bu Ay (Ağustos): 6
 - Geçen Ay (Temmuz): 35
Kategori: 155
Haberler: 487
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

17 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8015
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 8,07
  - Bronz (3 ay): % 2,24
  - Gümüş (6 ay): % 1,35
  - Altın (12 ay): % 30,49
  - Kamu Altın (12 ay): % 57,85
Ziyaretçi Sayısı: 5.428.221
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri