Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.679
Banka Referans Mektubu
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Banka referans mektubu hangi tarihten sonra düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 122
Banka referans mektubu ilan veya davet tarihinden önce düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 35
Banka referans mektubu istenilen ihalede, isteklilerin mali durum bildirim formunu da sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 209
Banka referans mektubu sunulmadığı halde, genel müdürlük teyit yazısının olması durumunda ilgili belge sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 403
Banka referans mektubu sunulmamasına rağmen sadece teyit belgesinin sunulması halinde, ilgili belge banka referans mektubu yerine kabul edilir mi? Abonelik gerekli 109
Banka referans mektubu, banka tarafından "aslı gibidir" yapıldığında geçerli olur mu? Abonelik gerekli 169
Banka referans mektubu, bankadan elektronik ortamda alınıp EKAP’a entegre edilebilir mi, banka referans mektubu elektronik ortamda alınabilir mi? Abonelik gerekli 33
Banka referans mektubu, hangi tarihten sonra düzenlenmiş olmalıdır? Abonelik gerekli 313
Banka referans mektubu, ilan tarihinden önce düzenlendiğinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 87
Banka referans mektubuna banka tarafından "aslı gibidir" kaşesi vurulması durumunda ilgili belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 492
Banka referans mektubuna bankanın başka bir şubesi tarafından aslı gibidir kaşesi vurulması halinde belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 153
Banka referans mektubunda düzenleme tarihinin yer almaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilip bu bilgi sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 118
Banka referans mektubunda hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 214
Banka referans mektubunda işin ve idarenin adı yazılı olmasına rağmen, belgenin düzenlenme tarihi olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 174
Banka referans mektubunda tarih bulunmaması bilgi eksikliği kapamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 152
Banka referans mektubunda tarihin olmaması, bilgi eklikliği kapsamında sonradan tamamlatılır mı? Yoksa teklif değerlendirme dışı mı bırakılır? Abonelik gerekli 302
Banka referans mektubunda, belgenin düzenleme tarihi bulunmaması bilgi eksikliği olarak mı kabul edilir yoksa bu nedenle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 56
Banka referans mektubunda, belgenin düzenlenme tarihinin sehven bir önceki yılın yazılması isteklinin elenmesine neden olur mu yoksa bu durum bilgi eksikliği kapsamında değerlendilir mi? Abonelik gerekli 88
Banka referans mektubunda, belgenin hangi tarihte düzenlendiğine dair herhangi bir tarih olmaması belgenin geçersiz olmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 232
Banka referans mektubunda, belgenin hangi tarihte düzenlendiğine yönelik herhangi bir tarih yoksa bu belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 181
Banka referans mektubunda, ihalesi yapılan idarenin adının da olması gerekir mi? Abonelik gerekli 213
Banka referans mektubunu sunmadığı halde, banka tarafından verilen Genel Müdürlük Teyit Yazısının sunan isteklinin teklifi kabul edilir mi? Abonelik gerekli 273
Banka referans mektubunun bilgisayar çıktısı banka tarafından “aslı gibidir” şeklinde kaşelendiğinde ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 108
Banka referans mektubunun fotokopi ve bu fotokopi üzerinde iki imza olması halinde, teklif geçerli sayılır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 60
Banka referans mektubunun fotokopisi, banka tarafından "aslı gibidir" yapıldığında ilgili belge ihalelerde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 198
Banka referans mektubunun fotokopisinin, mektubu düzenleyen bankanın başka bir şubesi tarafından onaylanması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 203
Banka referans mektubunun hangi tarihten sonra düzenlenmesi zorunludur? Abonelik gerekli 43
Banka referans mektubunun ihale komisyon başkanlığına hitaben düzenlenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 175
Banka referans mektubunun ihalede sunulmamasına rağmen, genel müdürlük tarafından düzenlenen teyit mektubunun sunulması durumunda, bu belge banka referans mektubu olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 130
Banka referans mektubunun ilan veya davet tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 15
Banka referans mektubunun ilan veya davet tarihinden önce düzenlenmiş olması, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 106
Banka referans mektubunun mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı olması gerekir mi? Abonelik gerekli 110
Banka referans mektubunun tek yetkili tarafından imzalanması eksiklik midir? Abonelik gerekli 323
Banka referans mektubunun teyidi yapılmak istenirse teyidin hangi şartları sağlaması gerekir? Abonelik gerekli 23
Banka referans mektubunun teyidini, teklif dosyasında sunmayan istekli elenir mi? Abonelik gerekli 368
Banka referans mektubunun teyidinin teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 48
Banka referans mektubunun, bankanın başka bir şubesi tarafından "aslı gibidir" yapılması halinde ilgili belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 88
Banka referans mektubunun, düzenleyen bankadaki iki kişi tarafından imzalanması gerekir mi? Abonelik gerekli 118
Banka referans mektubununun hangi tarihte düzenlendiğine dair herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı veya bu durum bilgi eksikliği olarak tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 60
Bankanın başka bir şubesi tarafından aslı gibidir yapılan banka referans mektubu geçerli olur mu? Abonelik gerekli 74
Bankanın başka bir şubesi tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh düşülen Banka Referans Mektubu geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 29
Başka bir iş için düzenlenen banka referans mektubu kabul edilir mi? Abonelik gerekli 941
Bir bankanın şubesince düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde bir beyanla imzalanması neticesinde, orijinal banka referans mektubu ile aynı hukuki sonuçları doğurur mu? Abonelik gerekli 271
Bir bankanın şubesince düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde şerh düşülmesi durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 172
Birden fazla banka referans mektubu sunulması durumunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 33
Diğer şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konularak imzalanan banka referans mektubu sureti asıl belge niteliğinde kabul edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 35
Hangi hizmet ihalelerinde banka referans mektubu yeterlilik kriteri olarak istenemez? Abonelik gerekli 135
Hizmet ihalelerinde hangi durumda banka referans mektubunun istenilmesi zorunlu değildir? Abonelik gerekli 17
Hizmet ihalelerinde, hangi durumlarda banka referans mektubunun idarece istenilmesi isteğe bağlıdır veya zorunludur? Abonelik gerekli 125
ihalede teklif ile birlikte, banka referans mektubunun ilgili banka tarafından düzenlendiğini gösterir teyit belgesinin sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 37
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 61
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri