Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 7068
 - Bu Hafta (30.03-30.03): 0
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 14
 - Bu Ay (Mart): 63
 - Geçen Ay (Şubat): 72
Kategori: 153
Haberler: 248
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

8 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 5871
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,57
  - Bronz (3 ay): % 2,09
  - Gümüş (6 ay): % 4,70
  - Altın (12 ay): % 43,34
  - Kamu Altın (12 ay): % 42,30
Ziyaretçi Sayısı: 3.209.064
iş Deneyim Belgeleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
05.03.2009 tarihinden önce ilanı yapılan fakat yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra işin bitmesi durumunda, hangi yönetmeliğe göre iş deneyim belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 164
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinde bulunan "..elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50 - % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 62
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılmayan işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri ihalelerde geçerli olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 105
Afet Acil Durum Büroları tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 24
Alt yükleniciler, sözleşme ekinde idare onay yazısını sunmalı mı? Abonelik gerekli 181
Alt yüklenicilerin, sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel var mıdır? Abonelik gerekli 93
Ankara Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 118
Asıl işin alt yükleniciye izin vermemesi halinde, iş deneyimine esas olan özel sektörde kazanılan iş deneyimi geçersiz olur mu? Abonelik gerekli 169
Aynı sözleşme kapsamında yapılmayan işler, toplanarak iş deneyim için kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 21
Başka bir idare tarafından iş tamamlanmadan düzenlenen iş bitirme belgesi, ihalede iş deneyim belgesi olarak sunulduğunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 114
Başka bir şahıs şirketinde elde ettiği iş deneyimini kendi adına veya yarıdan fazla hissesine sahip bulunduğu başka bir şirkette iş deneyimi olarak kullanabilmesi için ortağın şahıs şirketinden ayrılması gerekir mi? Abonelik gerekli 278
Belediye başkanına ait iş deneyim belgesi, başkanın ortak olduğu bir şirket tarafından ihalelerde kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 93
Belediye iktisadi teşekkülleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 252
Belediye şirketleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 61
Belediye şirketleri, iş deneyim belgesi verebilir mi? Abonelik gerekli 335
Belge güncelleme aracı kullanılarak iş deneyim belgeleri güncellenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 146
Benzer iş tanımları birbirinin aynı olan birden fazla iş deneyiminin toplanarak işlem yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 213
Bir şirkete ait iş deneyim belgesi, bu şirketin başka bir şirkete devredilmesi halinde, hangi şartlarla kullanılması mümkün olur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 15
Bir işin inşaatına yönelik iş deneyim belgesine sahip olan istekli, ilgili belge ile o işin bakım ve onarım işine girebilir mi? Abonelik gerekli 60
Bir kamu kurumuna karşı yüklenilen işe ilişkin olarak, özel hukuk kişilerince iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 36
Bir kişi veya şirketin kendi yaptığı iş için aldığı iş deneyim belgesi ihalede geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 195
Bir kurumun özelleştirilmesinden önce o devlet kurumuna işi tamamlayan yükleniciye, iş deneyim belge düzenleme tarihi hisse devrinden sonra olur ve iş deneyim belgesi o kurum tarafından düzenlenirse belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 132
Bir yıllık olarak düzenlenen sözleşmenin süresinin her yıl uzatılması halinde, iş deneyim için tüm yıllar boyunca elde edilen tutar toplanabilir mi? Abonelik gerekli 154
Bir şirket kendisine ait inşaat işi yaptığında iş deneyim belgesi alabilir mi? Abonelik gerekli 123
Bir şirketin iş deneyim belgesi, ihaleye giren başka şirket tarafından hangi şartla kullanılabilir? Abonelik gerekli 122
Birden çok iş deneyim belge tutarları toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 96
Birden fazla iş deneyim belgesi toplanarak değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 11
Birden fazla sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin bedellerinin toplanarak tek bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 146
Biten işlerde iş deneyim belgesinin alınmaya hak kazanıldığı tarih hangi tarihtir? Abonelik gerekli 108
Daha önceki bir ihalede sunulan iş deneyim belgesinin sonradan KİK kararı ile iptal edilmiş olması, o ihalede imzalanan sözleşme neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin de geçersizliği sonucunu doğurur mu? Abonelik gerekli 152
Dernekler, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 145
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için hangi şartın sağlanması gerekir? Abonelik gerekli 83
Distribütörlük sözleşmesinin iş deneyimi olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 84
Doğrudan temin ile yapılan işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi, düzenlenirse isteklilerce diğer ihale usullerinde sunulduğunda geçerli olur mu? Abonelik gerekli 332
Doğrudan temin kapsamında yapılan her bir iş, tek bir sözleşme ile birleştirilip bir adet iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 176
EGO Genel Müdürlüğünün iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 52
Ek sözleşmelerin, ilk sözleşmeye ilave edilerek iş deneyim tutarının tespit edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 72
Ereğli Demir-Çelik tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 42
Firmalara yapılan iş karşılığı iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 60
Fiyat farkı öngörülen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenirken fiyat farkı için ödenen miktar da iş deneyim belgesinin belge tutarına dahil edilir mi? Abonelik gerekli 98
Fiziki miktar büyüklüğü dikkate alınarak iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 55
Geçerli olmayan sözleşmeye dayalı olarak iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 26
Geçici kabul belgeleri, iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 31
Gerçek bir kişinin vasfının değişmesinden dolayı limited şirket olması nedeni ile eski şirketin sahip olduğu iş deneyim belgesi yeni şirkette de geçerli olur mu? Abonelik gerekli 93
Gerçek kişi, ortağı olduğu tüzel kişiliğe ait olan iş deneyim belgesini kullanabilir mi? Abonelik gerekli 192
Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluş, tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyebilir mi? Abonelik gerekli 34
Gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi ile ihaleye girip ihale üzerinde kalan ve sözleşme sürecini gerçek kişi olarak yürüten kişinin, sözleşme bitmeden şahıs şirketini sermaye şirketine dönüştürmesi ile iş sonunda elde edilecek iş deneyim belgesi sermaye şirketi adına düzenirse belge geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 122
Götürü bedel ile yapılan hizmet ve mal alımı ihalelerinde, iş deneyim tutarının tespitinde ek sözleşme veya protokol tutarları dikkate alınabilir mi? Abonelik gerekli 18
Hakediş dönemlerine ait kabulün yapılması, işin tamamının kabul edildiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 53
Halk Bankası tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 85
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 219
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
128-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri